Flensborg: Overborgmester Simon Faber satser på hurtig forbindelse mellem Aarhus, Flensborg og Hamborg

Add to Flipboard Magazine.
Flensburg Szene

(CIS-intern) – schnellzug; strækningen ind til år 2015, bare ved at ændre på administrative procedurer og reducere antallet af stop. Rejsetiden fra Aarhus til Hamborg kunne så forkortes til knap 3 ½ timer. Flensborg, som ligger midt på strækningen ville profitere i højeste grad af en sådan udvikling.

Desforuden er der yderligere muligheder for at øge tempoet på denne vigtige togforbindelse. Konkret foreslår rapporten at udbygge strækningen i Sydjyllland med dobbelspor. Samtidig skulle banegården Flensborg-Sporskifte udbygges til overregional banegård og en ny passage over Kieler Kanalen bygges. Rejsetiden kunne dermed sænkes uden at investere i en egentlig højhastighedsinfrastruktur. Forbedringen ville være en stor chance for hele Jyllands og Fyns opkobling til Tyskland og Europa.

Overborgmester Simon Faber er overbevist om, at rapporten har den rigtige fokus: “Hurtigere og nemmere togforbindelser mod nord og syd er det, Flensborg har brug for i fremtiden. Det lave brugertal p.t. skyldes udbuddets ringe attraktivitet. Den nye rapport fra Atkins viser, at man ved hjælp af en overskuelig optimering af den bestående infrastruktur kan opnå gode resultater. Med målrettede investeringer i spor, signaler og banegårde kan Flensborg frem til 2025 opnå rigtig gode togforbindelser mod nord og syd. Det vil samtidigt medføre til en stigning i passagertallene”, er Faber sikker på. ”Rapporten peger derfor i den rigtige retning”, understreger Simon Faber.

Faber vil efter nytår informere Flensborg byråd om rapportens indehold. Torsdag, den 19. december vil han desforuden drøfte rapporten med transportminister Pia Olsen Dyhr.

Simon Faber roser de 17 østjyske kommuners initiativ: ”Vi blir nødt til at stå sammen om at opprioritere Jyllandskorridoren, fordi vi allesammen er afhængig af den”, understreger Flensborgs overborgmester Simon Faber.

PM: Stadt Flensburg

Schreibe einen Kommentar

Next Post

POL-FL: Högel (NF) - Fußgängerin auf der Landstraße tödlich verunfallt

Flensburg (ots) - Mittwochnachmittag, 18.12.13, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Landstraße 12 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Kleinlaster, wobei die Fußgängerin noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag. Die ...